ZIPCODE

  • Nếu order ship đến địa chỉ tại Việt Nam , các bạn có thể điền 000000 ( 6 số 0 ) hoặc 123456 ( 6 số bất kì ) ở mục * ZIPCODE * bắt buộc để hoàn tất order .

​Lưu ý khi nhập 000000 ZIPCODE địa chỉ ở phần thanh toán 

028 3636 7167